Hetty Gehring
Home biografie coaching met wie werk ik boek/publicaties blog in English contact

Iedereen die het proces van ‘zingen vanuit de stromende adem’ zoals ik dat ooit leerde bij Margreet Honig, is toegedaan en op die manier wil leren zingen, is van harte welkom in mijn praktijk – professionals en amateurs.

Vaak gaat het om zangers die vastlopen op ademsteun. Voor hen heb ik een set van 5 lessen over dit onderwerp gemaakt. Ze hebben vaak al van alles over ademsteun gehoord of uitgeprobeerd, maar ze voelen het maar niet, of ze raken geblokkeerd en houden het niet vol, omdat ze te veel vanuit spierkracht denken.

Daarnaast werk ik met jonge professionele zangers. Zij vragen bijna altijd specifiek ondersteuning op het gebied van adem – en dus ook ademsteun. Wat doet de adem nu precies? Hoe verbindt die zich aan de resonantie en de stem? En waarom is het steeds weer een beetje anders, en lijkt het zo ongrijpbaar (wat het niet hoeft te zijn)? Zangers vertellen me soms dat er op het conservatorium weinig aandacht was voor ademsteun, er dat er niet gedacht werd vanuit de adem, maar vanuit kracht, dus vanuit het breed houden van het middenrif, of het meer of minder diep neerzetten van het middenrif.

Een derde groep met wie ik graag werk is die van de wat oudere professionele zangers (vanaf ongeveer 45 jaar). Zij hebben meestal al meerdere docenten gehad. Het zingen ging lange tijd goed en was vanzelfsprekend. Maar nu ervaren ze dat het moeizamer wordt, dat er soms hoorbare problemen ontstaan, bij voorbeeld als een deel van hun omvang buiten hun bereik dreigt te vallen.

Zelf bleek ik een ‘ingewikkeld’ lichaam te hebben voor het zingen. Dat heeft me al heel vroeg analytisch gemaakt. Ik moest mijn eigen instrument door en door leren kennen. Ik heb me vaak afgevraagd: Wat is er aan de hand? Komt dit nog goed? Haal ik hiermee mijn pensioen? Kan ik nog concerten geven? De ervaring die dat heeft opgeleverd draag ik nu graag over op zangers die soortgelijke problemen tegenkomen, al is het op een wat latere leeftijd.

Er is vaak nog veel te winnen door het goed leren kennen van het eigen instrument. Dat kan gaan over heel specifieke vragen, zoals wat de tong precies doet en waar klinkers geplaatst worden. Maar het belangrijkste is: hoe kan alles opnieuw met elkaar zo samenwerken, dat het goed stroomt en dat de klank vrij klinkt. Dat is het uiteindelijke doel, want daarmee komt de vreugde in het zingen terug.


Met wie werk ik

FOTO MARCEL PRINS

coaching


Je wordt automatisch omgeleid naar mijn nieuwe website